KONFERENCE
DOZOROVÁNÍ 2019
21. února 2019
Orea Hotel Voroněž Brno
Generální partner CACE

 

Hlavní partner proconom

 

Partner CM IBR

 

Pořadatel HBH

 

Organizátor Sekurkon

 

O konferenci

Po úspěšném prvním ročníku v roce 2018 připravujeme druhý ročník Konference dozorování. Složení účastníků ukázalo, že zájem se rovnoměrně rozložil mezi zástupce investorů a konzultačních společností. Je zřejmé, že po dialogu a rozvoji spolupráce mezi těmito dvěma stranami existuje velká poptávka.

Novinkou bude rozšíření programu o problematiku technického dozoru na železničních stavbách. Tematicky konferenci nechceme omezovat jen na technický dozor, ale rádi bychom dali prostor diskusi o investorském projektovém řízení dopravních staveb obecně.

 

 

Cíle konference

 • setkání předních oborníků v oblasti investorského řízení dopravních staveb
 • diskuse mezi konzultanty a investory o aktuálních tématech
 • diskuse o rozvoji smluvního prostředí investorského řízení dopravních staveb
 • představení technických novinek a trendů
 • dát prostor k přátelskému setkání odborníků z oblasti dozorování a investorského řízení dopravních staveb

Cílové skupiny

 • zástupci veřejných investorů a organizací – MD ČR, ŘSD ČR, NDS, a.s., SŽDC, s.o., SFDI, zástupci Krajů
 • zástupci zájmových a oborových sdružení CACE, Sdružení pro výstavbu silnic, ARI a další
 • zástupci firem nabízejících služby technického dozoru a další konzultační služby pro investory
 • odborná veřejnost se zájmem o problematiku z řad zhotovitelů, projektantů a dalších odborníků

 

 

Přednášky a účast přislíbili

Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI

 

Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR

 

Ing. Aleš Zvara, vedoucí odboru správy stavebního dozoru NDS, a.s.

 

JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA, přední odborník na stavební právo

 

Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT

 

Ing. Martin Zuštík, prezident CACE (Česká asociace konzultačních inženýrů)

 

Záštita konference


Ministerstvo dopravy České republiky
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., náměstek ministra

 


Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel

 


Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Ing. Ján Ďurišin, ředitel

 


Česká asociace konzultačních inženýrů
Ing. Martin Zuštík, prezident

 


ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Ing. Jindřich Pater, místopředseda

 


Asociace pro rozvoj infrastruktury
Ing. Tomáš Janeba, ředitel

 

Kdy a kde

21. února 2019 od 9.00

Orea Hotel Voroněž Brno, Křížkovského 458/47, Brno

 

 

Ceny ubytování (vč. DPH)

Jednolůžkový pokoj
1.610,-

 

Dvoulůžkový pokoj (cena za 1 osobu při obsazení celého pokoje)
989,-

 

Ubytování objednávejte v registračním formuláři k účasti

 

Zobrazit mapu lokality hotelu Orea

www.oreahotelvoronez.cz

Program

Připravujeme přednášky v následujících okruzích

 

I. Úvodní blok

Přivítání účastníků předními hosty, úvodní slova

 

 

II. Perspektivy oboru

Nedostatek odborného personálu a možná východiska
Nové metodiky SFDI

 

 

III. Trendy a zahraniční zkušenosti

Digitalizace procesů investorského řízení staveb
Zahraniční zkušenosti – Německo, Slovensko

 

 

IV. Podmínky

Očekávání investorů, vymezení rozsahu konzultačních služeb
Rozdělení odpovědnosti, smluvní podmínky FIDIC

 

 

V. Významné specializace

Claimy a změny
Bezpečnost a ochrana životního prostředí

 

 

VI. Odbornost a kvalifikace

Autorizace ČKAIT, oprávnění MD ČR, rozvoj kvalifikace začínajících dozorů

 

 

Sponsorship

 

Hlavní partner konference
loga na konferenčních materiálech, v sále, předsálí, na webu, distribuce materiálů, stánek v předsálí, 4 vstupy na konferenci a 4 vstupy na společenský večer
40 000 ,-
Partner konference
logo v sále, předsálí, na webu, distribuce materiálů, stánek v předsálí, 2 vstupy na konferenci, 2 vstupy na společenský večer
25 000 ,-
Výstava – stánek 10 000 ,-
Výstava – roll-up 6 000 ,-
Distribuce materiálů 6 000 ,-

uvedené ceny jsou bez DPH

 

V případě zájmu kontaktujte organizátory

Mgr. Daniela Pivodová

Tel.: +420 604 271 835 Email: pivodova@sekurkon.cz

Registrace

 

ÚČASTNICKÉ POPLATKY (ceny vč. DPH)

 

Základní vložné
(přihlášky a platby do 31. 1. 2019)
4 477,- Kč
Snížené vložné
(Snížené vložné platí pro zaměstnance územních samospráv, správy a údržby silnic, ŘSD ČR, SŽDC, s.o.)
3 267,- Kč
Společenský večer
726,- Kč

Ve vložném jsou zahrnuty tiskové materiály, oběd a občerstvení v průběhu konference.

 

Fakturační údaje:

SEKURKON s.r.o.

Starobělská 1133/5

700 30 Ostrava – Zábřeh

 

IČ: 29301998

DIČ: CZ29301998

 

č.ú.: 209430722/0300

 

Platbu proveďte na základě zálohové faktury, která bude zaslána do 5 dnů od registrace na email z formuláře.

 

Storno podmínky:

 

Zrušení účasti

 • do 14 dnů před termínem bez poplatku.
 • 14-7 dnů před akcí bude účtováno 50 % z celkové částky.
 • 7-1 den před akcí bude účtováno 70 % z celkové částky.
 • v den akce – celková částka bude v účtována v plné výši.

Kontakty

SEKURKON s.r.o.
Thámova 18a, 186 00 Praha 8
Mgr. Daniela Pivodová

+420 604 271 835
pivodova@sekurkon.cz