KONFERENCE
DOZOROVÁNÍ 2020
27. února 2020
Orea Hotel Voroněž Brno

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

O konferenci

Po úspěšném prvním ročníku v roce 2018 připravujeme druhý ročník Konference dozorování. Složení účastníků ukázalo, že zájem se rovnoměrně rozložil mezi zástupce investorů a konzultačních společností. Je zřejmé, že po dialogu a rozvoji spolupráce mezi těmito dvěma stranami existuje velká poptávka.

Novinkou bude rozšíření programu o problematiku technického dozoru na železničních stavbách. Tematicky konferenci nechceme omezovat jen na technický dozor, ale rádi bychom dali prostor diskusi o investorském projektovém řízení dopravních staveb obecně.

 

 

Cíle konference

 • setkání předních oborníků v oblasti investorského řízení dopravních staveb
 • diskuse mezi konzultanty a investory o aktuálních tématech
 • diskuse o rozvoji smluvního prostředí investorského řízení dopravních staveb
 • představení technických novinek a trendů
 • dát prostor k přátelskému setkání odborníků z oblasti dozorování a investorského řízení dopravních staveb

Cílové skupiny

 • zástupci veřejných investorů a organizací – MD ČR, ŘSD ČR, NDS, a.s., SŽDC, s.o., SFDI, zástupci Krajů
 • zástupci zájmových a oborových sdružení CACE, Sdružení pro výstavbu silnic, ARI a další
 • zástupci firem nabízejících služby technického dozoru a další konzultační služby pro investory
 • odborná veřejnost se zájmem o problematiku z řad zhotovitelů, projektantů a dalších odborníků

 

 

Přednášky a účast přislíbili

Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI

 

Ing. Aleš Zvara, vedoucí odboru správy stavebního dozoru NDS, a.s.

 

JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA, přední odborník na stavební právo

 

Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT

 

Ing. Martin Zuštík, prezident CACE (Česká asociace konzultačních inženýrů)

 

Záštita konference


Ministerstvo dopravy České republiky
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., náměstek ministra

 


Správa železniční a dopravní cesty
Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy

 


Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel

 


Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Ing. Ján Ďurišin, ředitel

 


Česká asociace konzultačních inženýrů
Ing. Martin Zuštík, prezident

 


Asociace pro rozvoj infrastruktury
Ing. Tomáš Janeba, ředitel

 


Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT

 

Kdy a kde

21. února 2019 od 9.00

Orea Hotel Voroněž Brno, Křížkovského 458/47, Brno

 

 

Ceny ubytování (vč. DPH)

Jednolůžkový pokoj
1.610,-

 

Dvoulůžkový pokoj (cena za 1 osobu při obsazení celého pokoje)
989,-

 

Ubytování objednávejte v registračním formuláři k účasti

 

Zobrazit mapu lokality hotelu Orea

www.oreahotelvoronez.cz

Program

8.00 – 9.00 Registrace účastníků

9.00 – 10.40 ÚVODNÍ BLOK
VÝZNAMNÉ INSTITUCE

PŘIVÍTÁNÍ POŘADATELE

VÝVOJ PODMÍNEK PRO TDI A SPRÁVCE STAVBY

Ing. Radovan Hrnčíř, CACE

PŘÍSPĚVEK MD ČR

Ing. Tomáš Čoček, MD ČR

METODIKY PRO PŘÍJEMCE PROSTŘEDKŮ

Ing. Ivo Vykydal, SFDI

ČKAIT a TDI

Ing. Jindřich Pater, ČKAIT

DISKUSE K BLOKU

10.40 – 11.00 SNACK & TEA & COFEE BREAK

11.00 – 12.10 ZAHRANIČNÍ PRAXE

STAVEBNÝ DOZOR V PODMIENKACH NDS

Ing. Aleš Zvara, NDS, Slovensko

ZKUŠENOSTI Z NĚMECKA - STAVEBNÍ DOZOR

Ing. Peter Pittner, BUNG, Německo

DISKUSE K BLOKU

12.30 – 13.10 OBĚD

13.10 – 14.40 PODMÍNKY

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Infram a.s.

DOZOROVANÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ U SŽDC

Ing. Ondřej Göpfert, SŽDC

NOVÁ BÍLÁ KNIHA - ASPEKTY ČINNOSTI SPRÁVCE STAVBY

JUDr. Lukáš Klee, CACE

DISKUSE K BLOKU

14.40 – 15.00 SNACK & TEA & COFEE BREAK

15.00 – 16.50 PRAXE A TRENDY

PRÁCE DOZORA S DLOUHOLETOU PRAXÍ PROJEKTANTA

Ing. Jan Volek, Pragoprojekt

DATOVÉ SKLADY STAVBY

Bc. Radek Moťka, IBR Consulting

Elektronický stavební deník a související problematika

Ing. Boris Kalisch, First information systems

PROCONOM: komplexní nástroj projektového řízení

Jakub Forman, Proconom Software

KOORDINÁTOR BOZP

Ing. Svatava Hrubá, Arrano Group

DISKUSE K BLOKU

16.50 SHRNUTÍ A ZÁVĚR KONFERENCE

19.00 Společenský večer v Pivovarské restauraci Starobrno

Změna programu vyhrazena.

Sponsorship

 

Hlavní partner konference
loga na konferenčních materiálech, v sále, předsálí, na webu, distribuce materiálů, stánek v předsálí, 4 vstupy na konferenci a 4 vstupy na společenský večer
40 000 ,-
Partner konference
logo v sále, předsálí, na webu, distribuce materiálů, stánek v předsálí, 2 vstupy na konferenci, 2 vstupy na společenský večer
25 000 ,-
Výstava – stánek 10 000 ,-
Výstava – roll-up 6 000 ,-
Distribuce materiálů 6 000 ,-

uvedené ceny jsou bez DPH

 

V případě zájmu kontaktujte organizátory

Mgr. Daniela Pivodová

Tel.: +420 604 271 835 Email: pivodova@sekurkon.cz

Registrace

 

ÚČASTNICKÉ POPLATKY (ceny vč. DPH)

 

Základní vložné
(přihlášky a platby od 1. 2. 2019)
5 082,- Kč
Snížené vložné
(Snížené vložné platí pro zaměstnance územních samospráv, správy a údržby silnic, ŘSD ČR, SŽDC, s.o.)
3 267,- Kč
Společenský večer
726,- Kč

Ve vložném jsou zahrnuty tiskové materiály, oběd a občerstvení v průběhu konference.

 

Fakturační údaje:

SEKURKON s.r.o.

Starobělská 1133/5

700 30 Ostrava – Zábřeh

 

IČ: 29301998

DIČ: CZ29301998

 

č.ú.: 209430722/0300

 

Platbu proveďte na základě zálohové faktury, která bude zaslána do 5 dnů od registrace na email z formuláře.

 

Storno podmínky:

 

Zrušení účasti

 • do 14 dnů před termínem bez poplatku.
 • 14-7 dnů před akcí bude účtováno 50 % z celkové částky.
 • 7-1 den před akcí bude účtováno 70 % z celkové částky.
 • v den akce – celková částka bude v účtována v plné výši.

Kontakty

SEKURKON s.r.o.
Thámova 18a, 186 00 Praha 8
Mgr. Daniela Pivodová

+420 604 271 835
pivodova@sekurkon.cz