KONFERENCE
DOZOROVÁNÍ 2020
27. února 2020
Orea Hotel Voroněž Brno

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

 

Pořadatel

 

Organizátor

O konferenci

Připravujeme pro Vás již třetí ročník Konference dozorování dopravních staveb - tentokrát s podtitulem investorské projektové řízení a správa zakázky. Srdečně na konferenci zveme všechny účastníky za konzultanty – technické dozory, investory – referenty, kteří mají na starost veřejné zakázky pro TDI a správu zakázek, a to jak pro zakázky Ředitelství silnic a dálnic, tak pro zakázky krajské nebo městské.

V rámci programu vytvoříme prostor diskusi o investorském projektovém řízení dopravních staveb obecně, o změnách přístupu správy staveb, o nutnosti a prospěšnosti standardizace našeho oboru a v neposlední řadě i o nezbytnosti modernizace, ať již jde o digitalizaci nebo automatizaci procesů a činností. To vše jsou trendy pro nadcházející roky.

 

 

Cíle konference

 • přednést názory předních oborníků v oblasti investorského řízení dopravních staveb
 • diskuse mezi konzultanty a investory o aktuálních tématech
 • diskuse o rozvoji smluvního prostředí investorského řízení dopravních staveb
 • představení technických novinek a trendů
 • prostor k přátelskému a neformálnímu setkání odborníků z oblasti dozorování a investorského řízení dopravních staveb

Cílové skupiny

 • zástupci veřejných investorů a organizací – MD ČR, ŘSD ČR, NDS, a.s., SŽDC, s.o., SFDI, zástupci Krajů
 • zástupci zájmových a oborových sdružení CACE, Sdružení pro výstavbu silnic, ARI a další
 • zástupci firem nabízejících služby technického dozoru a další konzultační služby pro investory
 • odborná veřejnost se zájmem o problematiku z řad zhotovitelů, projektantů a dalších odborníků

 

 

Přednášky a účast přislíbili

Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI

 

JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA, přední odborník na stavební právo

 

Ing. Ivo Vykydal, SFDI

 

Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., Ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR

 

Ing. Jaroslav Vodička, MD ČR

 

Záštita konference


Ministerstvo dopravy České republiky
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., náměstek ministra

 


Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel

 


Česká asociace konzultačních inženýrů
Ing. Martin Zuštík, prezident

 


Ředitelství silnic a dálnic
Ing. Radek Mátl, generální ředitel

 


Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Ing. Pavel Křeček, předseda

 

Kdy a kde

27. února 2020 od 9.00

Orea Hotel Voroněž Brno, Křížkovského 458/47, Brno

 

 

Ceny ubytování (vč. DPH)

Jednolůžkový pokoj
od 1.550,-

 

Dvoulůžkový pokoj
od 1.750,-

 

Ubytování objednávejte přímo v hotelu na odkazu zde

 

Zobrazit mapu lokality hotelu Orea

www.oreahotelvoronez.cz

Program

8.00 – 9.00 Registrace účastníků

9.00 – 10.30 ÚVODNÍ BLOK PŘIVÍTÁNÍ POŘADATELE

PŘEDNÁŠKA MD ČR

Jaroslav Cempírek, MD ČR

 

METODIKY PRO PŘÍJEMCE PROSTŘEDKŮ

Ivo Vykydal, SFDI

 

TRENDY VE SLUŽBÁCH TECHNICKÉHO DOZORU

Jiří Hlavatý, ŘSD ČR

 

METODICKÝ POKYN MD / OPRÁVNĚNÍ A ZKOUŠKY

Jaroslav Vodička, MD ČR

 

DISKUSE K BLOKU

10.30 – 10.50 COFFEE BREAK

10.50 – 12.10 ZAHRANIČNÍ PRAXE

DOZOR - ZKUŠENOSTI Z NĚMECKA

Peter Pittner, BUNG CZ s.r.o.

 

DIGITALIZACE V DOPRAVNÍCH STAVBÁCH V ZAHRANIČNÍ

Josef Žák, Skanska a.s.

 

DISKUSE K BLOKU

12.10 – 13.10 OBĚD

13.10 – 14.30 PODMÍNKY

SPRÁVCE STAVBY

Marek Svoboda, PRAGOPROJEKT a.s.

 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Zdeněk Jeřábek, Infram a.s.

 

PROBLÉMY DOZOROVÁNÍ AKTUÁLNĚ A PRAKTICKY

Dominik Adler, HBH Projekt spol. s r.o.

 

DISKUSE K BLOKU

14.30 – 14.50 COFFEE BREAK

14.50 – 16.50 PRAXE A TRENDY

NOVINKY A ZKUŠENOSTI V OBLASTI DIGITALIZACE STAVEB

Jiří Hlavatý, ŘSD ČR

 

NOVÁ BÍLÁ KNIHA - ASPEKTY ČINNOSTI SPRÁVCE STAVBY

Lukáš Klee, CACE

 

ZAVÁDĚNÍ BIM - CDE A WORKFLOW

Jakub Forman, Proconom Software, s.r.o.

 

DIGITALIZACE ŘÍZENÍ STAVBY

Lukáš Ptáček, IBR Consulting, s.r.o.

 

VYUŽITÍ DRONŮ V RÁMCI ELEKTRONICKÉHO STAVEBNÍHO DENÍKU

Marek Tajbl, Drone Services s.r.o.

 

DISKUSE K BLOKU

16.50 SHRNUTÍ A ZÁVĚR KONFERENCE

19.00 SPOLEČENSKÝ VEČER V PIVOVARSKÉ RESTAURACI STAROBRNO

Sponsorship

 

Hlavní partner konference
loga na konferenčních materiálech, v sále, předsálí, na webu, distribuce materiálů, stánek v předsálí, 4 vstupy na konferenci a 4 vstupy na společenský večer
40 000 ,-
Partner konference
logo v sále, předsálí, na webu, distribuce materiálů, stánek v předsálí, 2 vstupy na konferenci, 2 vstupy na společenský večer
25 000 ,-
Výstava – stánek 10 000 ,-
Výstava – roll-up 6 000 ,-
Distribuce materiálů 6 000 ,-

uvedené ceny jsou bez DPH

 

V případě zájmu kontaktujte organizátory

Mgr. Daniela Pivodová

Tel.: +420 604 271 835 Email: pivodova@sekurkon.cz

Registrace

 

ÚČASTNICKÉ POPLATKY (ceny vč. DPH)

 

Základní vložné
(přihlášky a platby od 1. 2. 2020)
5 082,- Kč
Snížené vložné
(Snížené vložné platí pro zaměstnance územních samospráv, správy a údržby silnic, ŘSD ČR, SŽDC, s.o.)
3 267,- Kč
Společenský večer
726,- Kč

Ve vložném jsou zahrnuty tiskové materiály, oběd a občerstvení v průběhu konference.

 

Fakturační údaje:

SEKURKON s.r.o.

Starobělská 1133/5

700 30 Ostrava – Zábřeh

 

IČ: 29301998

DIČ: CZ29301998

 

č.ú.: 209430722/0300

 

Platbu proveďte na základě zálohové faktury, která bude zaslána do 5 dnů od registrace na email z formuláře.

 

Storno podmínky:

 

Zrušení účasti

 • do 14 dnů před termínem bez poplatku.
 • 14-7 dnů před akcí bude účtováno 50 % z celkové částky.
 • 7-1 den před akcí bude účtováno 70 % z celkové částky.
 • v den akce – celková částka bude v účtována v plné výši.

Kontakty

SEKURKON s.r.o.
Thámova 18a, 186 00 Praha 8
Mgr. Daniela Pivodová

+420 604 271 835
pivodova@sekurkon.cz